Lisse – Vrijdag 23 juni is de Reuzenbol ‘Geborgenheid’ onthuld bij wooncomplex ‘Eikenhorst’ in Lisse. Hiermee staan er nu 58 Reuzenbollen langs de fietsroute, waarvan 17 in Lisse.

De Reuzenbol is onthuld door de heer van Beek en mevrouw van der Zwart, bewoners van Eikenhorst. Deze Reuzenbol is geschilderd door kunstenaar Anneke van Kesteren ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van wooncomplex ‘Eikenhorst’ en verbeeldt het wonen in Lisse en dan vooral in de vertrouwde omgeving van dit wooncomplex. Het complex bestaat uit 192 woningen waar ouderen uit Lisse en Lisserbroek met veel plezier comfortabel, vertrouwd en veilig wonen. Doelstelling was dit tot uitdrukking te brengen op de bol. Vanwege de naam EIKenHORST (horst betekent ‘nest’ in het oud Germaans) heeft de kunstenaar gekozen voor een uitzicht van onder de beschermende armen van de eik. Een uitzicht over de bollenvelden uit de omgeving van Lisse, met de silhouetten van de markante architectuur van Lisse. Via dit uitzicht kom je in de oude (veilige) haven van Lisse terecht. Een nostalgisch beeld waar vroeger de tuindersvletten, met bloembollen, binnen liepen om daar geveild te worden in de veilinghuizen.

V.l.n.r: Carla Kieft (voorzitter Stichting Huisvesting “55-plus” Lisse), de heer van Beek en mevrouw van der Zwart (bewoners Eikenhorst die de bol onthuld hebben), mevrouw Anneke van Kesteren (kunstenaar), de heren Wil Brouwer en Jan van Vliet (Gildemeesters Bollenstreek.)

Carla Kieft (voorzitter Stichting Huisvesting “55-plus” Lisse): “Ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan wilden wij een blijvende herinnering hebben, die het veilige en comfortabele wonen in Eikenhorst in het centrum van ons mooie bollendorp verbeeldt. Een object dus waar de bewoners en de omgeving zich mee kunnen identificeren”