Disclaimer & intellectueel eigendom

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Gildemeesters Bollenstreek aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Gildemeesters Bollenstreek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade, die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Gildemeesters Bollenstreek behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website, met alle onderdelen daarvan, zoals foto’s, logo en teksten, zijn eigendom van Gildemeesters Bollenstreek en worden beschermd door de auteurswet. Reproductie, afdrukken en distributie van afbeeldingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gildemeesters Bollenstreek is verboden!