Welke gegevens verwerken wij?

Deze gegevens verwerkt Gildemeesters Bollenstreek als je een product afneemt:
Naam
Adres
Afgenomen product

Contactformulier
Als u gebruik maakt van het contact formulier, bewaren wij de gegevens voor een bepaalde periode voor het verlenen van service. De ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies
Gildemeesters Bollenstreek gebruikt cookies om de website te laten functioneren en om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website (analytische cookies).

Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics en Jetpack. Deze cookies verzamelen – voor zover mogelijk geanonimiseerd – informatie over het gebruik van onze website. Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van de browser.

Hoe lang wordt data bewaard
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Data van contactformulieren en statistieken worden voor 1 jaar bewaard en gegevens mbt klant aankopen voor 10 jaar.

Inzagerecht en klachtrecht
Ben je klant van Gildemeesters Bollenstreek of heb je persoonsgegevens met ons gedeeld? Dan heb je het recht om deze persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. De door jou ingevulde persoonsgegevens kunt u opvragen. Zijn er vragen, specifieke verzoeken of klachten? Neem dan contact met ons op via info@gildemeestersbollenstreek.nl. Je hebt ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons