Halfweg – Zaterdag 08 juli is de Reuzenbol ‘De betovering’, geschilderd door Rik Smits, onthuld door de commissaris van de koning; dhr Arthur van Dijk.

Gerard Nijssen (directeur Nijssen recycling B.V.): “De Reuzenbol ‘de Betovering’ die we hebben geadopteerd , is niet zomaar een kunstwerk. Het is een symbool van de betovering die de tulpenbollen door de geschiedenis heen op de mens hebben gehad. Dit wordt weergegeven door de afbeelding van verschillende vogels die strijden om de tulpen uit de lucht te vangen. De Betovering van de Tulpenbol is geïnspireerd op de tulpenvelden die jaarlijks in volle bloei staan in de Bollenstreek, maar ook op de rijke geschiedenis van de regio. De kleuren van de bol – blauw en geel – symboliseren voor ons ook de kleuren van het wapen van de Haarlemmermeer, waar onze locatie zich bevindt.

De locatie in Halfweg is verbonden met de geschiedenis van de bloembollenexport, die plaatsvond via de oudste logistieke infrastructuur van Nederland. De Haarlemmertrekvaart is de oudste trekvaart van Nederland en werd in 1631 aangelegd tussen Amsterdam en Haarlem. Het jaagpad (nu Haarlemmerweg en Haarlemmerstraatweg) langs deze trekvaart werd gebruikt door trekschuiten die reizigers vervoerden. Halfweg diende als hub tussen twee trekvaarten en was een belangrijke overstapplaats voor reizigers. Naast de Haarlemmertrekvaart speelde Halfweg twee eeuwen later ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van het treinverkeer in Nederland. In 1839 werd de oudste spoorlijn van Nederland geopend, die Amsterdam met Haarlem verbond. Een halte werd geopend in Halfweg, waardoor het dorp een belangrijke schakel werd in het transportnetwerk van Nederland. De halte maakte het mogelijk voor passagiers om snel en efficiënt van en naar Halfweg te reizen, waardoor het dorp zich ontwikkelde tot een belangrijke hub tussen mens en transport. Het gebied ten westen van Haarlem was het centrum van de bloembollenteelt sinds de zeventiende eeuw. In de negentiende eeuw verhuisden tuinders uit de omgeving van Haarlem naar het zuiden vanwege de groeiende vraag naar bloembollen en de beperkte ruimte.

De reuzenbol is geplaatst langs de vernieuwde snelfietsverbinding F200. Door deze verbinding wordt niet alleen het belang van duurzaam vervoer benadrukt, maar ook de mogelijkheid om verschillende vormen van transport te combineren voor een efficiënter gebruik van grondstoffen en energie.

De locatie, Circular Hub Amsterdam, staat voor duurzaamheid en circulariteit. De bedrijfspanden zijn CO₂ neutraal en zonnepaneel-voorbereid. Bijna 200 jaar na de inpoldering van Haarlemmermeer is het onze ambitie om onze gemeente nog meer circulair te maken. De Reuzenbol, die met trots op deze locatie wordt geplaatst, verbindt symbolisch de geschiedenis van de bloembollenexport met de circulaire ambities van Nijssen recycling.