Deze Reuzenbollen zijn beschilderd door Rik Smits. Rik is als eerste aan de slag gegaan met de tulpenbollen.  In zijn eigen werk domineert de relatie tussen natuur en cultuur, verhalen over de ratio en het onbewuste. Smits werd gepakt door het verhaal over de zwarte tulp zoals verwoord door de Franse schilder Alexandr Dumas, maar voelde zich tegelijkertijd uitgedaagd nieuwe verhalen over tulpen te bedenken, en dan met name vanuit het huidige spanningsveld tussen de oosterse en de westerse cultuur.