Deze Reuzenbollen zijn beschilderd door Sjoerd Blokker, kunstenaar uit Hillegom. Als autodidact heeft Sjoerd een geheel eigenzinnige stijl ontwikkeld, zijn werk is dan ook moeilijk in woorden te vatten. De werken komen intuïtief tot stand en brengen zo zijn belevingswereld naar de oppervlakte. Hij speelt met de associatie van kleuren, structuren en lijnen. Contrasten tussen realisme en abstractie brengen een droombeleving teweeg waarin de geest bepaalt waar de grens ligt van wat is. Sjoerd Blokker zoekt naar de grenzen van de geest en streeft ernaar een gevoel teweeg te brengen van hallucinaties.

Meer van zijn werk: www.artisshock.com