Het idee voor de bol is bij Nancy van Loon-Vertuin ontstaan tijdens het corso van 2022. Zij werkt als werk als wijkverpleegkundige i.o. bij Rustoord. “We mochten als zorgmedewerkers tijdens de corso plaats nemen op de eretribune. Ik zat toevallig recht achter burgemeester Lies Spruit. Ik vertelde mijn collega, toen de praalwagen met de bollen voorbij reed, dat ik het zo leuk zou vinden zo’n bol te mogen maken voor de nog te realiseren dementievriendelijke beleeftuin bij DSV locatie Rustoord en dat hoorde burgemeester Spruit. Zij heeft mij in contact heeft gebracht met de heren van de Gildemeesters en die hebben mij de kans hebben om een mini-bol te maken als proef. Als de mini-bol goedgekeurd werd, mochten we een medium bol maken”

Het ontwerp voor de bol is bedacht samen met bewoners en collega’s. Het thema van de bol is dan ook ‘dementie’. Op de voorkant is de ondergaande zon aan het strand te zien. Aan weerszijden staat een boomgezicht. De ene symboliseert een persoon met dementie, waarbij de gedachten uitwaaieren en de andere symboliseert een persoon, die door de dementie in zichzelf gekeerd is geraakt. Op de achterkant staat een kort gedicht. Het vergeet-me-nietje van de Alzheimerstichting staat erop en diverse vlinders, die ook symbool staan voor dementie. Uiteraard zie je ook elementen van de Bollenstreek, zoals de tulpen die natuurlijk niet mochten ontbreken in het ontwerp.

Nadat de mini-bol was goedgekeurd en we dus een medium bol mochten gaan maken, moesten we op zoek naar sponsoren voor het aankoopbedrag. Berichtjes op Facebook, maar vooral ook gewoon het gesprek aangaan met geïnteresseerden, hebben ertoe geleid dat het benodigde geld bij elkaar is gekomen. Onze eigen directeur van DSV verzorg leven, Jan de Vries, heeft hier het grootste aandeel in. Hij was erg enthousiast over het initiatief en verdubbelde iedere euro, die er binnen kwam. Maar ook cliënten, bewoners uit de aanleunwoningen, collega’s, bedrijven en een anonieme sponsoren hebben meegedaan om dit project te kunnen realiseren. DSV kon hiermee de bol “adopteren”.

De bol wordt op dit moment beschilderd door Nancy in de multifunctionele ruimte in Rustoord. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen daar een kijkje komen nemen. Zij is daar aanwezig in haar vrije uren.

Het is de bedoeling wanneer de bol af is, dat er een klein feestje aan gekoppeld wordt, tegelijk met de opening van de nieuwe tuin. Hierbij zullen ook alle sponsors voor uitgenodigd worden.