‘Samenwerken aan economische dynamiek in de regio’, dat was het thema van het Economic Forum georganiseerd door de Economic Board Duin- en Bollenstreek op donderdag 4 februari 2021. Het Forum werd live opgenomen en uitgezonden vanuit NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Verschillende gesprekspartners kwamen aan tafel in een decor aangekleed met artikelen vanuit alle gemeenten in de Bollenstreek. In het decor stonden twee van onze Reuzenbollen geschilderd door Paul van den Aardweg en Dorine Putman. Ook verschillende minibollen, op tafel en in de tentoonstellingskasten kwamen de hele dag door in beeld. Live werd gewerkt aan een Reuzenbol door Kees Putman. Een prachtige promotie voor ons Reuzenbollen-project. Uit de vragen van de deelnemers kwam naar voren dat veel van hen meer wilde weten over het adopteren van een Reuzenbol of de aanschaf van een mini-bol. Heeft u een vraag? Stuur een bericht naar info@gildemeestersbollenstreek!