Verzoeken om interviews, opnames of artikelen kunt u richten aan: pers@gildemeestersbollenstreek.nl