Op woensdag 26 mei 2021 hebben de twee Commissarissen van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk en in Zuid-Holland, Jaap Smit de Reuzenbol ‘DNA 1’ van kunstenares Ruri Matsumoto onthuld. Deze Reuzenbol staat op de rotonde  Spoorlaan/Johan Enschedélaan in Hoofddorp. Voor de feitelijke onthulling van het kunstwerk stonden beide Commissarissen van de Koning kort  stil bij het belang van de verbinding tussen beide provincies. Deze Reuzenbol staat dan ook symbool voor de verbinding tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met deze gedachte heeft Bedrijvenpark De President dit kunstwerk geadopteerd en laten plaatsen.

De heer Arthur van Dijk, commissaris in Noord-Holland, benadrukte het belang van de verbinding van zijn provincie met Zuid-Holland. Hij zei: ‘De gezamenlijke onthulling van de Reuzenbol in Hoofddorp symboliseert de verbondenheid van het bollengebied in Noord-Holland en Zuid-Holland. Beide provincies werken samen met de branche, bedrijven en kennisinstellingen aan versterking en verduurzaming van de bollenteelt. Een bloeiende en innovatieve bollensector, zichtbaar voor omwonenden en toeristen, die toekomst biedt.’

Vervolgens kwam de heer Jaap Smit, commissaris in Zuid-Holland aan het woord. ‘Het project van de Reuzenbollen is een mooi voorbeeld van praktisch handelen waarmee de Duin- en Bollenstreek zich zichtbaar maakt. Als het voorjaar voorbij is en de echte bollen zijn uitgebloeid dan kunnen toeristen nog altijd de prachtige fietsroutes langs de Reuzenbollen maken en zo dit gebied volop beleven. Goed is ook dat de Reuzenbollen zowel in Noord- als in Zuid-Holland worden geplaatst en daarmee laten zien dat de Duin- en Bollenstreek zich over beide provincies uitstrekt. Dat prikkelt om het gebied meer vanuit die bredere insteek te bekijken’, aldus Smit.

Op de foto van links naar rechts, de heer Smit (CvK Zuid-Holland), mevrouw Schuurmans (Burgemeester Haarlemmermeer) en de heer van Dijk (CvK Noord-Holland) met op de achtergrond de Reuzenbol op de rotonde en een viertal andere Reuzenbollen die elders worden geplaatst.

Voor deze Reuzenbol is Matsumoto in de geschiedenis van de bollen gedoken. Tot haar verrassing speelde DNA perikelen hierin een grote rol en dan met name het mozaïekvirus, dat in de vroege zeventiende eeuw tot aantasting van het DNA heeft geleid. Met de prachtig gevlamde exemplaren tot gevolg. Feitelijk dus zieke tulpen. Maar met alleen lijntjes op de bollen kon de kunstenaar niet uit de voeten, de ‘afwijkingen’ in het DNA moesten als organische vormen een eigen leven gaan leiden.

Bedrijvenpark De President is een ontwikkeling van gemeente Haarlemmermeer en SADC. In de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President zijn alle ondernemers op het business park verenigd met als doel het onderhoud, de veiligheid en verduurzaming op een hoog ambitieniveau te waarborgen.